Vakantiepakkers.nl heeft met veel zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vakantiepakkers.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, kan noch verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vakantiepakkers.nl verstrekte informatie (onder andere, maar niet uitsluitend) met betrekking tot prijzen, beschikbaarheid, etc.

Het gebruik van Vakantiepakkers.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie, vakantie, reis of enig ander product of dienst als resultaat van op Vakantiepakkers.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

De website Vakantiepakkers.nl is puur informatief en dient dan ook slechts ter ondersteuning van het zoeken naar vakantiereizen. Er wordt ernaar gestreefd om een zo compleet mogelijk overzicht te geven, echter door het steeds wisselende karakter van het aanbod is het nooit mogelijk alle informatie weer te geven. Tevens is het mogelijk dat er per abuis verkeerde prijzen en/of andere onjuiste informatie wordt weergegeven.

De door Vakantiepakkers.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. De website bevat links naar websites van derden. Vakantiepakkers.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt.

Vakantiepakkers.nl is zelf geen reisorganisatie maar een volledig onafhankelijk reizen en vakantieportaal en werkt alleen samen met gerenomeerde aanbieders waarbij kwaliteit voorop staat. Alle reserveringen worden afgehandeld door de bedrijven waar Vakantiepakkers.nl mee samenwerkt. Deze dragen voorzover in Nederland gevestigd allemaal de bekende keurmerken van SGR en ANVR zodat kwaliteit gegarandeerd is.

Reizen, zoals vermeld op Vakantiepakkers.nl, zullen nooit goedkoper aangeboden worden op de eigen site van betreffende partner. U betaalt altijd rechtstreeks aan betreffende partner waar uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgesprongen wordt.